Tòa tháp Nhà ở xã hội Ecohome 3 Bắc Cổ Nhuế nằm ở Ở gò đất B4-CT1 & B5-CT2, cùng địa phận Bắc Cổ Nhuế Chèm, Đông Ngạc, Bắc kể