C.ty CP Vinaconex21 khi là bộ phận chủ đầu tư Nhà cao tầng nhà tập thể Chung cư Lucky House Kiến Hưng, bộ phận thương hiệu và là 1